Pöördumiste lahendamine

Tagasiside on alati oodatud: info@minulaps.ee
Vastame üldjuhul hiljemalt 4 tunni jooksul.
 
Käsitleme ja lahendame kõik pöördumised üldjuhul (sh ettepanekud, kaebused) hiljemalt 24 tunni jooksul: info@minulaps.ee
 
Lahendame eriarvamused õiglaselt ja kliendi kasuks.

Teil on võimalus pöörduda kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organi - tarbijakaebuste komisjoni poole (pooltele tasuta), juhul kui me ei peaks saavutama omavahelist kokkulepet ning kui kauba väärtus on enam kui 20 eurot. 

Kaebust saab esitada 2 aasta jooksul tootele, kui see ei vastanud tehingu tingimustele. Puuduse ilmnemisel tuleb sellest teavitada hiljemalt 2 kuu jooksul: info@minulaps.ee.

Kaebuse esitamisel on vaja lisada järgmised andmed:

- Nimi ja kontaktandmed
- Kaebuse esitamise kuupäev
- Kauba puudus
- Meile esitatav nõue

Klient saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

Lisaks on avatud kõikidele tarbijatele üle Euroopa Liidu elektrooniline keskkond, mille kaudu saab lahendada e-kauplejatega tekkinud kaebusi. Keskkond kannab nime ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) ning see asub aadressil http://ec.europa.eu/odr