Taganemisõigus

Taganemisõigus

Teil on õigus põhjust avaldamata taganeda ostutehingust 14 päeva jooksul.
Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Teie või Teie nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse.
Taganemisõiguse kasutamiseks teavitage meid e-posti teel info@minulaps.ee oma otsusest taganeda kõnesolevast tehingust ühemõttelise avaldusega. Te võite selleks kasutada allpool lisatud taganemisavalduse vormi, kuid see ei ole kohustuslik.

Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate teate taganemisõiguse kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu.

Ostutehingust taganemise tagajärjed
Kui Te taganete ostutehingust, tagastame Teile kõik Teilt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Teie valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb meie pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil saame teada Teie otsusest kõnesolevast lepingust taganeda. Teeme nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida kasutasite makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui olete sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks; igal juhul ei kaasne Teile sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu. Võime keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni oleme lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni olete esitanud tõendid, et olete asja tagasi saatnud või kui see on juba kasutusele võetud.

Saadate asja tagasi või annate selle viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil teatasite meile oma ostutehingust taganemisest, üle meile või annate selle üle meie kullerpartnerile. Tähtajast on kinni peetud, kui saadate toote või tooted tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu. Toote tagastamise kulud katame meie. Vastutate üksnes asja väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud asja kasutamisest muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.

Tagastamisele ei kuulu kokkupandud mööbel.

Tagastatava kauba pakendamine

Tagastatav kaup peab olema tagastatud originaalpakendis. Kui tagastatud kaup ei ole originaalpakendis või kui pakend on tagastamise käigus rikutud, on meil õigus nõuda tasu kauba väärtuse vähenemise eest.

 

Ostutehingust taganemise vorm